Kilder fra området

Amtsstuematriklen af 1664. Samtlige sogne.

Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og hartkornet, samt evt. ekstra oplysninger, der er tilføjet i matriklen: Amtsstuematriklen af 1664

Præsteindberetningerne af 1657

Sognene i vores område: Præsteindberetning 1657

Aarestrup Kirkebog

Lærer Theodor Johansens minutiøse afskrift af Aarestrup Kirkebog fra 1733 til 1814: Aarestrup Kirkebog 1733 til 1814