Jernbanegade, en guide

Tekster til guidet tur i Jernbanegade, august 2022Jernbanegade 1

I 1722 blev det første kongelige privilegie givet til Støvring Gæstgiveri. Kroen har i tiden løb haft forskelligt udseende, dels på grund af moderniseringer, dels efter genopførelser efter brande. Mest markant i 1904, da en helt ny krobygning blev opført på hjørnet af Hobrovej og Jernbanegade. Berømt blev krohaven, hvortil mange kom langvejs fra. I 1993 sluttede krodriften, og i perioden frem til 1997 fungerede som indkvartering af jugoslaviske flygtninge. I 1999 blev bygningen revet ned, og den nuværende beboelses- og forretningsejendom Krohaven opført.
Læs mere: Jernbanegade 1

Jernbanegade 2

Bygningen blev opført i 1898 og afløste Støvring Brugsforeningens midlertidige lokaler i Ludvig Mosbæks frøhandel på Mosbæksalle. I 1968 flyttede Brugsen til den nuværende lokalitet, og bygningen husede herefter isenkræmmerforretning og en del mindre forretninger. I 2014 blev alle ejendommen revet ned, og et forretningscenter omkring Støvring Bytorv blev opført.
Læs mere: Jernbanegade 2

Jernbanegade 2b

I tidens løb har flere forretninger holdt til her. I 1909 havde Bothilde Bundgård, kaldet Thilde, en butik med hjemmebageri. Senere var her trikotageforretning, og ”Stryge-Trine” boede på loftet. Hun havde fransk vask og strygning som erhverv. Fra 1955 til 1963 holdt Buderup-Gravlev Sparekasse til i huset, hvorefter Støvring Kiosk & Papirhandel, HNK Legetøj og efterfølgende havde Bak & Jørgensen radio- og TV-forretning her. I 2014 blev bygningen revet ned.
Læs mere: Jernbanegade 2b

Jernbanegade 3

Fra 1930 opførte Lilly og Aage Rohde den flotte rødstensbygning og indrettede her barbersalon og frisørsalon. Selv boede de på 1. sal. I 1946 overtog sønnen Frits Rohde herrefrisørsalonen, mens Lilly fortsatte damefrisørsalonen. Først i 1997 lukkede Frits Rohde salonen. Huset er fredet, og det gamle og velholdte frisørinventar er nu på museum.
Læs mere: Jernbanegade 3

Jernbanegade 4

Bygningen blev opført 1903, og husede først et smedeværksted ejet af Chr. Gregersen. I 1913 udvidedes virksomheden med et stort værksted, hvor der bl.a. fremstilledes petroleumsmotorer. I 1933 skiftede bygningen funktion og rummede nu forretningen ”Tatol”, hvor man kunne købe sæbe, kosmetikvarer og en række andre produkter. I år 2000 blev bygningen revet ned og erstattet af den nuværende Bisgaards Vinhandel.
Læs mere: Jernbanegade 4

Jernbanegade 5

Her i bygningen, opført 1903, havde Niels Krabsen og senere sønnen gennem 65 år træsko- og skoforretning. Krabsen var en meget markant og lun person, som alle kendte. Tidligere højskoleelever fra andre egne af landet husker alle Niels Krabsen. Flere generationer fulgte efter Niels Krabsen, men i 2002 var det slut, og bygningen revet ned.
Læs mere: Jerrnbanegade 5

Jernbanegade 6

Ejendommen er opført 1906 af skræddermester Marinus Pedersen og hans hustru Sine, der havde skrædderi og butik her til 1913. Andre drev herefter denne virksomhed videre til 1944, hvor andre butikker holdt til i bygningen. Fra 1963 til 1974 var det Buderup-Gravlev Spare- og Laanekasse, der havde til huse her. Andre fulgte indtil 2015, hvor nu Dansk Røde Kors har genbrugsbutik på adressen.
Læs mere: Jernbanegade 6

Jernbanegade 7

Huset er opført 1903, hvor der indrettedes systue. Andre virksomheder fulgte. I 1963 købte Grethe og Johannes Andersen bygningen og indrettede guld-, sølv- og urmagerforretning. I 2002 lukkede forretningen efter flere ejerskifte, og bygningen blev revet ned.
Læs mere: Jernbanegade 7

Jernbanegade 8

Den store toetages bygning blev opført 1925. Stueetagen rummede herreekviperingsforretning, mens der var privatboliger i de øvre etager. Der blev drevet herreekviperingsforretning under navne Engelsk Herremagasin på adressen frem til 2012, hvorefter det er damekonfektion, der sælges i forretningen.
Læs mere: Jernbanegade 8

Jernbanegade 9

Omkring 1900 opførtes et beskedent gulstenshus på grunden, hvor fotograf Sine Bruun holdt til. I 1925 overtog fotograf Frøstrup atelieret. Herefter blev der drevet andre forretninger på stedet, indtil bygningen i 1958 blev revet ned og Landmandsbanken opførte en ny og moderne bygning med stor parkeringsplads foran. I 1991 rykkede Aldi Supermarked ind, for i 2015 at blive afløst af Bog & Idé Legekæden.
Læs mere: Jernbanegade 9

Jernbanegade 10

Bygningen blev opført 1904. Tømrer- og snedkersvend Niels Christian Nielsen indrettede værksted og forretning i ejendommen. Efter Niels Christian Nielsens død i 1934 videreførte sønnen Robert Christian Nielsen virksomheden, som nu udvidedes til møbelforretning under navnet Støvring Møbelforretning, der blev drevet af svigersønnen Aage Severinsen frem til 1998. Herefter er det Kirkens Korshær, der driver genbrugsbutik på adressen.
Læs mere: Jernbanegade 10

Jernbanegade 11

I 1904 opførtes det første hus på grunden. Her drev blikkenslagermester Carl Holst virksomhed frem til sin død 1934, hvorefter vognmand Peter Poulsen lavede værkstedet om til lastvognsgarage. I 1979 blev bygningen revet ned og erstattet af den nuværende Kimbrergården, der rummer adskillige butikker i stueetagen og lejligheder på førstesalen.
Læs mere: Jernbanegade 11

Jernbanegade 12

Ejendommen blev opført 1904 af en skomagermester. I 1920 blev der indrettet systue i bygningen, men allerede i 1927 overtog ølhandler William Knudsen ejendommen. Han oprettede her øldepot fra bryggeriet Urban. I butikken solgtes øl, sodavand og tobaksvarer. Hans kone havde også en butik i ejendommen, hvor hun solgte is, slik, gaveartikler og legetøj. Senere blev her gardinforretning og derefter damekonfektionsforretning ”Hos Mona”. Huset blev revet ned 2000.
Læs mere: Jernbanegade 12

Jernbanegade 13

Landpost Jens Peter Sørensen, kaldet ”Bette-Posten” opførte huset i 1904. Efter hans død overtog Christa og Poul Thomsen ejendommen og åbnede i en nybygning på stedet Poul Thomsens Foto, senere i en kortere årrække drevet videre af Tage Andersen. Fra 2013 har man fra adressen kunnet købe kinesisk mad.
Læs mere: Jernbanegade 13

Jernbanegade 14

I 1904 havde malermester Rudolf Christensen bolig og malerværksted her. I 1975 rykkede Rikke Børnetøj ind. Senere havde Materialisten, Stof & Stil, Idé Gardiner og Cykelbiksen lokaler her, efterfulgt af andre. I 2014 blev bygningen revet ned.
Læs mere: Jernbanegade 14

Jernbanegade 15 og 17

Ejendommen Jernbanegade 15 blev bygget 1918, hvor skræddermester Johansen havde værksted og butik. Senere var her bødkerværksted.
Hjørnegrunden Jernbanegade 17 blev bebygget 1885 som beboelseshus. I 1963 blev huset revet ned og i stedet opførte Egon Kryner installationsforretning på stedet. Senere havde Bog & Idé til huse her.
Læs mere: Jernbanegade 15 og 17

Jernbanegade 16

Et af Jernbanegades ældste huse, hvor slagtermester Jens P. Jensen havde slagtehus. I 1927 overtog snedker Hans Peter Hansen ejendommen og byggede værksted i tilknytning til huset.
Læs mere: Jernbanegade 16

Jernbanegade 18

Huset opførtes 1889. I 1911 indrettedes slagterhus i bag ejendommen, og der indrettedes slagterbutik ud mod Jernbanegade. Slagterbutikken fungerede under forskellige ejere indtil 1996, hvor Nordjyllands Politi indrettede nærpolitistation i bygningen.
Læs mere: Jernbanegade 18

Jernbanegade 19

Ejendommen opførtes 1886 af bødkermester Peder Christian Christensen med beboelse mod Jernbanegade og bødkerværksted bagved. Fra 1940 blev der drevet vognmandsforretning fra adressen indtil 1978, hvor boghandler Niels Juelsrud indrettede butik, der med forskellige ejere videreførtes her indtil 2015.
Læs mere: Jernbanegade 19

Jernbanegade 20

Ejendommen blev bygget 1885 af skomagermester Budsted. Efter at have fungeret som skomagerværksted overgik det i 1940 til at være privatbolig.
Læs mere: Jernbanegade 20

Jernbanegade 21

Huset er opført 1885 som bolig med to lejligheder.
Læs mere: Jernbanegade 21

Jernbanegade 22

Huset er bygget 1884. På et tidspunkt købte ølhandler Anders Frandsen ejendommen, hvorfra han drev depot for Carlsberg og Tuborg. På adressen fortsatte virksomheden frem til 1980.
Læs mere: Jernbanegade 22

Jernbanegade 23

Ejendommen er opført 1888 af slagter Overgaard. Fra 1935 til 1954 var der barbersalon i huset. Herefter var det frem til 1988 blomsterforretningen Mimosa, der holdt til på adressen.
Læs mere: Jernbanegade 23

Jernbanegade 24

Ejendommen er opført 1895. I 1913 købte Hans von Lillienskjold og hans kone Elisabeth ejendommen. De oprettede hver deres forretning i ejendommen. Købmandsbutik i østenden og manufakturforretning i vestenden. I 1963 blev der bygget førstesal på ejendommen, og hele stueetagen var manufakturhandel.
Læs mere: Jernbanegade 24

Jernbanegade 25

Ejendommen blev opført 1882. I 1915 tilkøbtes hjørnegrunden og her opførtes et stort bageri med tilhørende bagerforretning, der under forskellige ejere blev videreført til 1989, hvorefter andre butikstyper rykkede ind.
Læs mere: Jernbanegade 25

Jernbanegade 26

Ejendommen er opført i 1904. Fra 1910 drev Margrethe Andersen sammen med sin søster mode- og manufakturforretning, hvor der solgtes diverse stoffer, dame- og børnetøj, endvidere herrehabitter, gardinstof og meget andet. I 1940 omdannedes ejendommen til lejligheder. Fra 1971 havde Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejdernes Forbund kontor i ejendommen.
Læs mere: Jernbanegade 26

Jernbanegade 27

Ejendommen blev opført 1888. Fra 1920 drev skræddermester Niels Andersen virksomhed fra adressen. Virksomheden fortsatte frem til 1985 af sønnen Børge Andersen. Herefter udstykket i ejerlejligheder.
Læs mere: Jernbanegade 27

Jernbanegade 28

Ejendommen blev opført 1880 af købmand N. P. Andersen i kun en etage. Ejendommen brændte 1898 og genopførtes i to etager i den form, vi kender i dag. Under forskellige ejere blev der her drevet købmandsforretning frem til 1982.
Læs mere: Jernbanegade 28

Jernbanegade 29

Huset er opført 1882 og har hele tiden fungeret som privatbolig.
Læs mere: Jernbanegade 29

Jernbanegade 31

Huset er opført 1889. I 1892 overtog sadelmager Jens Christensen huset og indrettede sadelmagerværksted i bygningen. Efter 1970 privatbolig.
Læs mere: Jernbanegade 31

Jernbanegade 33

Huset, de kaldes ”Det skæve hus” er opført 1873 og er Jernbanegades ældste hus. Den østligste ende af huset er opført først, da forløbet af Jernbanegade endnu ikke var endeligt fastlagt. Senere tilbyggedes den vestligste ende, der følger Jernbanegades forløb – deraf knækket midt på ejendommen og navnet ”Det skæve hus”.
Læs mere: Jernbanegade 33