Arkivets fortællinger

Her kan læses et udvalg af artikler, der i tidens løb er bragt i foreningens medlemsblad "Hanen" eller har anden relevans til ArkivetBente Frendrup Nielson - erindringer om et liv i musikkens verden

Bente Frendrup Nielsen har skrevet sine erindringer - om et liv i musikkens verden. Bente voksede op i Molbjerg ved Øster Hornum. Lige fra barn har musik været omdrejningen i Bentes liv. Hun fortæller om barndom, konservatorieuddannelse, musiker på Aalborg Teater, organist i Skalborg, Nibe og Vokslev samt om koncertrejser. En stor og levende beretning. Læs her: Bente Frendrup Nielsons erindringer

Sigurd Mosborg - pianist

Sigurd Mosborg var søn af mejeribestyrer N. P. Mosborg, Elinelund. Sigurd Mosborg blev pianist og underviser på konservatoriet i Aalborg - for blandt andre Bente Frendrup. Læs fortællingen her: Sigurd Mosborg - pianist

Familien Mosborg

N. P. Mosborg var mejeribestyrer på Andelsmejeriet Elinelund og senere bankbestyrer. Han var far til blandt andre pianisten Sigurd Mosborg. Læs familiens historie her: Mosborgfamilien

Steen Klitgaard Povlsen om Hans Povlsens romaner

Steen Klitgaard Povlsen, barnebarn af lærer og forfatter Hans Povlsen, holdt på Støvring Bibliotek 24. april foredrag om morfar Hans Povlsens fem romaner. Læs mere: Steen Klitgaard Povlsen om Hans Povlsen

HansP

Hans Povlsen - en forfatter i Himmerland

Hans Povlsen, født 1886, stammede fra Grydsted ved Nibe, men var fra 1916 til 1954 lærer i Støvring. Foruden at være en meget progressiv lærer, var han også forfatter - mest kendt for sine digte skrevet på himmerlandsk. Mere ukendt er hans fem romaner, skrevet i tidsrummet 1918 til 1943. Hans barnebarn Steen Klitgård Povlsen, lektor emeritus i litteraturhistorie på Aarhus Universitet, har genlæst dem. Løs hans fortælling: Hans Povlsen - en forfatter i Himmerland


JuelstrupLille

Juelstruphornet

I sommeren 1945 gravede Chr. Hansen og hans søn Peter tørv i den moseparcel, der hørte med til deres ejendom pø Juelstrup mark. Chr. Hansen stod nede i tørvegravningshullet og kastede tørvejorden op til sønnen, da det pludselig lød fra Peter: "Hvad er det her for noget"" "Bare noget skidt, smid det væk", sagde faderen, men Peter stod med et fuldt bevaret horn i hånden. En oplevelse han aldrig har glemt. Læs mere: Juelstruphornet


Bog07

Mindehøjtidelighed i Aarestrup Kirke

Ann Jordan, datter af Kenneth Emery (besætningsmedlem af flyet, der styrtede ned i Torstedlund Skov april 1945), lagde krans på sin fars grav ved mindehøjtideligheden i Aarestrup Kirke 9. maj 2013.
Læs mere: Kransenedlæggelse i Aarestrup 2013


Billede08

Under Marchen

Christen Sørensen fra Øster Hornum var dansk soldat under Napoleonskrigene. Han skrev dagbøger om tildragelserne i perioden 1810 til 1814.
Hans dagbog kan læses her: Under Marchen


Bog09

Slavekrigen i Øster Hornum 1848

Da det var ved at trække op til krigen i 1848 gik der rygter om at de slesvig-holstenske oprørere havde lukket tugthusfangerne (slaverne) ud af tugthuset i Rendsborg, og at disse nu drog hærgende op gennem Jylland.
Læs den lokale pastor Hansen beretning her: Slavekrigen i Øster Hornum 1848


Bog10

Svømmemesterskab i Støvring 1942

Støvring havde i 1937 bygget en af de første svømmebade i en dansk provinsby. Svømmebadet havde de rigtige faciliteter, så i august 1942 blev der afholdt Danmarksmesterskab i svømning: Svømmemesterskab i Støvring


Bog11

Jens Jensen-Sønderup

Jens Jensen-Sønderup var i de første årtier af 1900-tallet en betydelig Venstrepolitiker og endog minister i Klaus Bertsens ministerium fra 1910 til 1913:
Jens Jensen-Sønderup - folketingsmand og ministerBog12

Diligencesagen fra Gravlev

Det er ikke kun nu om dage, mindre problemer kan vokse sig store og medføre bitre konfrontationer. I 1840 til 1841 udspillede der sig i Gravlev en særegen strid:
Diligencesagen fra Gravlev


Bog13

Hovgaard og elektriciteten

Under 1. verdenskrig var der energikrise, idet forsyninger af først og fremmest kul fra England udeblev. Derfor forsøgte man sig med mange alternativer. I Øster Hornum oprettede en kreds af initiativrige mennesker et vandkraftværk:
Hovgaard og elektriciteten


Bog14

Klingerhøj ved Guldbæk

I 1904 udgravede lærer Valdemar Vold, ansat ved Guldbæk Skole, gravhøjen Klingerhøj, beliggende tæt ved Guldbæk. Han fandt mange interessante ting, som nu opbevares på Aalborg Historiske Musseum: Klingerhøj ved GuldbækBog15

Hvem byggede Suldrup Kirke"

Suldrup Kirke virker i sin konstruktion noget sammensat. Det skrev daværende arkivleder Poul Christensen i 1999: Suldrup KirkeBog16

Suldrup Kirkes spir fra 1943

Suldrup Kirke blev væsentligt udvidet og fik tårn og spir i 1943. Tømrermester P. O. Pedersen, der selv var med til at bygge spiret, fortæller: Suldrup Kirkes spir 1943


Bog17

Frierfærd til "Torndal"

Laurits Jensen var selvstændig dræningsmester, og på sin færd fra sted til sted kom han i 1872 til gården Torndal for at udføre et stykke arbejde. Gården ejedes af enken Jensine. Det blev til mere end dræningsarbejde - hvad kan man læse mere om her: Frierfærd til "Torndal"


Bog18

Verner Andersen viser Øster Hornum 1939

Verner Andersen, født 1929, viser i denne fortælling rundt i Øster Hornum, som han husker den var da han var 10 år gammel.
Han fortæller med underspillet humor om byens huse og dens mange indbyggere: Verner Andersen viser rundt i Øster Hornum 1939


Bog19

Øster Hornum brændt 1889

Det var sangsynligvis nogle drenges leg med ild i præstegårdens lade, der førte til at en tredjedel af Øster Hornum brændte 13. juni 1889:
Øster Hornum brændt 1889Bog20

Rebstrup Uldspinderi

Ved Rebstrup lå før i tiden en vandmølle, der i første omgang trak maskineriet til en smedje. I 1897 omtales, at produktionen var omstillet til et uldspinderi. Dette uldspinderi havde en sidste storhedstid under besættelsen 1940 til 1945.
I 1963 blev værket nedtaget og er siden opstillet i Brede.
Læs uldspinderiets historie her: Rebstrup Uldspinderi


Bog21

Stine Hagen i Oplev

I sidste del af 1800-tallet boede Stine Hagen med sin søn Jens i et lille hus ved Oplev. De ernærede sig ved Stines uldspinderi og ved at Jens flettede kurve, som vandt stor udbredelse:
Stine Hagen i OplevBog22

Drømmen om Amerika

Carl J. Qvist skrev mange interessante artikler af lokalhistorisk interesse. Blandt andet har han skrevet om to mænd, der begge udvandrede til USA. Deres udgangspunkt og videre skæbne var vidt forskellig: Drømmen om AmerikaBog23

En tragisk historie fra Rebstrup

En ung kvinde fik i 1651, uden at være gift, et barn. Hun blev grebet af panik, og derefter udviklede historien sig kun til det værre: En tragisk historie fra RebstrupBog24

Marie Kristensen - et socialt tilfælde

I slutningen af 1800-tallet havde sognerådet i Øster Hornum Kommune sit besvær med Marie Kristensen, der må; betegnes som et socialt tilfælde, der ikke var så let at hamle op med: Marie Kristensen - et socialt tilfælde


Bog25

Øster Hornum - historisk set

For en del år siden skrev daværende arkivleder Poul Christensen en lille artikel om Øster Hornum:
Øster Hornum - historisk set
Bog26

Arne Hjort - læge i Støvring 1916 til 1949

Gorm Hjort, søn af læge Arne Hjort, har skrevet en artikel om sin far, mangeårig læge i Støvring:
Arne Hjort - læge i Støvring 1916 til 1949


Bog27

Støvring - en underlig by i en underlig tid

Gorm Hjort skrev om sin hjemby Støvring - en underlig by i en underlig tid i perioden fra 1920 til 1945:
Støvring - en underlig by i en underlig tidBog28

Lidt historie fra Suldrup og omegn

Tømrermester P. O. Pedersen skrev en del artikler om hjembyen Suldrup. Han skrev om mejeriet, menneskene i byen, kroen, forsamlingshuset og meget andet:
Lidt historie fra Suldrup og omegn


Bog29

Mit liv i Aarestrup

Søren Peter Qvist, født 1923, fortæller om sin barndom, ungdom og voksenliv i Aarestrup: Mit liv i Aarestrup
Bog30

Jernbanestation i Øster Hornum

I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet var der utallige planer om bygning af jernbaner på kryds og tværs af Himmerland. Det kunne fx være gået sådan, at der var kommet jernbanestation i Øster Hornum med forbindelse til Suldrup og Godthåb: Jernbanestation i Øster Hornum


Bog31

Storkommunen dannedes 1970

De gamle sognekommuner blev i 1970 afløst af storkommunerne. Jan Bak Harder skrev i Arkivets 10 års jubilæumsskrift en artikel om kommunernes historie: Storkommunen dannes 1970


Bog32

Artikler om Øster Hornum Sogn

Er man specielt interesseret i fortællinger fra det gamle Øster Hornum Sogn, kan der læses over 120 fortællinger på www.oster-hornum.dk under menupunktet "Nyt om Gammelt".